Tvoříme s umělou inteligencí

V úterý 21. 3. proběhl na naší škole workshop Tvoříme s umělou inteligencí pro žáky druhého ročníku studijních oborů Grafický design, Fotografie a multimédia, Oděvní design a Design keramiky a porcelánu.

Žáci se seznámili s tématem kreativní umělé inteligence a zjistili, na jakých principech funguje. Přednáška a ukázky lektora byly doplněny o praktické činnosti žáků při generování vlastních textů, obrazů a hudby, práci s digitálními virtuálními asistenty a překladači či generování vlastní divadelní hry. V průběhu workshopu probíhala také diskuze nad současnými riziky a etickými problémy umělé inteligence.

Platformy využívající AI, na kterých probíhala praktická tvorba, jsou uvedeny na webové stránce Edu.Aignos. Žáci se tak mohou kdykoli k jednotlivým projektům vracet a i nadále je využívat při své tvorbě.

Workshop byl hrazen z grantové podpory od Ministerstva kultury ČR.

 

Náhledový obrázek: Aignos