Tříkrálová sbírka

Farní charita Karlovy Vary i tento rok organizovala v Karlových Varech a okolních obcích veřejnou „Tříkrálovou sbírku“, která se v roce 2023 uskutečnila ve dnech 3. – 8. ledna. Za účelem této sbírky oslovuje charita dobrovolníky z řad základních a středních škol, kteří chodí koledovat v přestrojení. Letošní výtěžek bude využit na pořízení nové kuchyňské linky pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Žáci naší školy měli možnost dobrovolně se zúčastnit této sbírky dne 4. 1. 2023. „Druháci“ ze tříd OKS2, GF2, ACE2 vytvořili trojice a v přestrojení vyrazili koledovat na podporu nemocným s Alzheimerovou chorobou. Výtěžek bude zveřejněn do konce ledna 2023 (rozpečetění pokladniček proběhne dne 17. 1. 2023).

Všichni zúčastnění dobrovolníci měli zázemí v objektu Farní charity Karlovy Vary v podobě občerstvení.

Každá koruna pomáhá. Všem dárcům patří poděkování za otevřená srdce a pomoc!

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová