Terénní exkurze – CHKO Brdy

Dne 6. 6. 2024 absolvovali ekologové všech ročníků exkurzi do naší nejmladší CHKO Brdy. Akce se zúčastnilo celkem 36 žáků a za účelem její realizace byl objednán autobus od firmy Sládek. Naší první zastávkou byly Rokycany, kde se k nám připojil lektor David Fischer, dlouholetý pracovník v ochraně přírody. Na první zastávce nám byla představena poměrně zdařilá revitalizace toku přímo v městském parku, kde je hojný výskyt raka kamenáče, kterého jsme měli možnost si detailně prohlédnout. Druhou zastávkou byla lokalita s názvem „bahna“. Museli jsme ujít cca 3 km až do míst bývalého vojenského cvičiště, kde je i dnes po odchodu vojáků snaha udržovat bezlesí pojezdem těžké techniky. Díky tomuto aktivnímu managementu zde mají šanci organismy, pro které v kulturní krajině není místo. Mohli jsme tak spatřit mnoho druhů rostlin včetně tisíců exemplářů kosatce sibiřského. Tůně vzniklé pojezdem techniky jsou domovem vzácných korýšů – žábronožek, čolků či žab. Jak název lokality napovídal, terén byl bahnitý až podmáčený, suchou nohou prošli jen ti, kdo si prozíravě vzali holínky. Nicméně právě těžší podmínky umožňují lépe zafixovat získané informace. Naštěstí se na nás nezlobil ani řidič autobusu a my jsme se mohli po ukončení exkurze vrátit autobusem zpět do Karlových Varů.