Syslové a stepní květena na Rané

Po dvou letech od konání projektového dne na Rané jsme se na tuto lokalitu vypravili znovu, tentokrát jsme však zvolili variantu vlakem, který je asi o polovinu levnější, než by byla cesta pronajatým autobusem. Jen jsme museli vyrazit poměrně brzo, sraz na vlakovém nádraží byl již v 7.00. Akce byla naplánována pro ekology druhého a třetího ročníku a s radostí lze konstatovat, že se zúčastnili téměř všichni, konkrétně 23 z 27 žáků. Svou roli jistě hrálo nevídaně krásné počasí a také atraktivní destinace národní přírodní rezervace Raná s výskytem syslů.

Syslováním jsme začali a poté jsme vystoupali na vrchol rezervace a cestou zaznamenávali velmi vzácné druhy stepní květeny a motýlů. Spatřili jsme oba druhy hlaváčků, diviznu brunátnou, otakárka ovocného a užili si nádherné výhledy do jedinečné krajiny Českého středohoří.

Žáci byli pověřeni vypracováním drobných úkolů a nejlepší řešitelé byli odměněni komiksem na téma syslů v Českém středohoří. Fotodokumentaci celé akce si vzala na starost Aneta Vrbová, nadšená fotografka z druhého ročníku. Zpět do Karlových varů jsme dorazili dle plánu v 16.45 a cestou jsme stihli zaslouženou zastávku v cukrárně na nádraží v Mostě.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D
Foto: Aneta Vrbová