SUPŠ K. Vary jako příklad inspirativní praxe

SUPŠ Karlovy Vary jako příklad inspirativní praxe (hodnocení ČŠI)

Česká školská inspekce provedla v listopadu 2019 kontrolu na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary. Silné stránky školy dokonce povýšila a označila je za příklad inspirativní praxe, což je možné chápat jako udělené vyznamenání.

SUPŠ KV jako příklad inspirativní praxe dle závěrů ČŠI:

  • Škola účelně buduje partnerství formou vzájemné spolupráce a aktivit pořádaných pro žáky i pedagogy pro rozvoj jejich odborných kompetencí.
  • Škola aktivně vyhledává příležitosti pro kooperaci s dalšími školami v České republice i v zahraničí např. pro výměnu zkušeností, pořádání soutěží.
  • Na tvorbě školních vzdělávacích programů a učebních pomůcek a vzdělávání žáků v odborném teoretickém a praktickém vyučování se aktivně podílí také klíčoví partneři školy.