Studium a práce v USA

V pondělí 7. 2. 2022 navštívila naši školu poradkyně pro studium v USA paní Hurtová z Fulbrightovy komise v Praze. V průběhu besedy seznámila žáky 3. ročníků s možnostmi vzdělávání a práce v USA. Detailně popsala vysokoškolský sytém a prošla s posluchači dílčí kroky potřebné pro získání stipendia na vybraných univerzitách.

Během akce se žáci dozvěděli o podmínkách financování studia, kdy odeslat přihlášku, jakou úroveň AJ musí mít, aby u přijímacího řízení obstáli.

Část programu byla zaměřena i na nabídku práce v této zemi, např. jako „au pair“ nebo oblíbeného „work a travel“, kdy žák vyjede na letní prázdniny pracovat do USA a část pobytu může využít k cestování.

Na závěr se přednášející podělila o své zkušenosti ze zahraničních pobytů. Celá akce se nesla v přátelské atmosféře a vzbudila u účastníků besedy velký zájem.

Zpracovala : Ing. Mgr. Jana Bourová