Czech-American TV začala spolupracovat s naší školou

Czech-American TV začala spolupracovat s uměleckoprůmyslovou školou v Karlových Varech

 Za 18 let své existence si Czech-American TV (CATV USA) ve školské sféře získala nemalé množství partnerů. Na počátku letošního roku se nově podařilo navázat spolupráci i se Střední uměleckoprůmyslovou školou keramickou a sklářskou v Karlových Varech (SUPŠKV).

„Naše škola bude spolupracovat převážně v oblasti multimédií. Studenti se budou učit v praxi filmovat a editovat video. Jsem ráda, že se všichni můžeme podílet na tomto zajímavém mezinárodním projektu“, okomentovala nově vzniklé partnerství ředitelka školy, Markéta Šlechtová.

CATV USA vysílá na území Spojených států amerických jedinečný vzdělávací pořad o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví již od roku 2003. Toto veřejné a nekomerční vysílání sleduje pravidelně každý týden na kabelové televizi více než 2,5 milionu domácností v šedesáti amerických městech. A díky internetovému streamu a vysílání v anglickém jazyce oslovuje další desítky tisíc diváků z různých koutů světa.

„Pořad je u amerických diváků stále více oblíbený. Na redakční mail nám pravidelně chodí skvělé ohlasy, většinou přímo s vazbou na odvysílaný pořad. Někteří nám své nadšení sdělují přímo po telefonu. Obzvláště emotivní jsou pak reakce u Američanů, kteří mají české kořeny, ač mnohdy velmi vzdáleně. Dotazují se na podrobnější informace k odvysílaným pořadům i proto, že mnozí z nich rovněž plánují návštěvu České republiky a prezentovaných regionů“, hodnotí pozitivní reakce diváků John Honner, ředitel Czech-American TV.

Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice, jejích regionech, památkách a kultuře. Vysílání má formu videodokumentů, které jsou doprovázeny anglickým výkladem. Kromě reportáží o zajímavých místech se věnují také českým tradicím, folklóru nebo vaření typických českých pokrmů.

Dnes se o produkci televizních pořadů stará více než čtyřicetičlenný tým dobrovolníků z řad mediálních profesionálů, studentů i pedagogů z USA i ČR. „K osvětě České republiky přispívá naše organizace ale i prostřednictvím dalších aktivit, jako je například projekt hledání českých předků a jejich kořenů ve spolupráci nebo propagace receptů tradiční české kuchyně ve spolupráci se ZČU v Plzni“, uvádí některé ze současných neziskových projektů CATV John Honner.

Vysílání vznikají především za pomoci krajských úřadů, které vítají příležitost zviditelnit své regiony v zahraničí.

Tuto formu zahraniční propagace, a především pak dlouholetou spolupráci s CATV USA, ocenili hlavní krajští představitelé v Plzeňském, Moravskoslezském nebo i Královéhradeckém kraji.  Dále pak CATV USA ocenily například města Kutná Hora, Brno, Zlín nebo Mikroregion Slovácko.

Za dobu své existence získala CATV celou řadu ocenění nejen v USA, ale i v České republice.

Mezi dlouhodobé a významné partnery patří i kraj Karlovarský, který v roce 2018 udělil Czech-American TV ocenění za aktivní spolupráci a propagaci kraje v zahraničí.

Práci CATV ocenil též ředitel destinační agentury Živý kraj Petr Židlický. „Vážíme si naší dlouholeté spolupráce s Czech-American TV na zahraniční propagaci památek a přírodních unikátů kraje. Také jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat spolupráci s SUPŠKV, díky které budeme moci tyto aktivity dále rozvíjet.“

CATV USA dále úzce spolupracuje také se studenty ZČU v Plzni, ČVUT v Praze, Univerzity v Hradci Králové, SLU v Opavě, Gymnázia a jazykové školy s právem státní zkoušky ve Zlíně a umělecké průmyslové školy v Uherském Hradišti.

Na webových stránkách www.catvusa.com najdete seznam všech partnerů a informace o televizním vysílání a dalších projektech Czech-American TV.