Soutěž YPEF – mladí lidé v lesích

Soutěž YPEF – mladí lidé v lesích

Dne 1. 3. 2022 se vybraní ekologové ze tříd ACE2 a ACE3 zúčastnili místního kola soutěže YPEF – mladí lidé v evropských lesích, které se konalo na Střední pedagogické škole v Drahovicích, a to pod záštitou České lesnické společnosti.

V této lesnické olympiádě se soutěží v tříčlenných družstvech,  naše škola dala dohromady družstev dokonce pět. Klání se skládalo z teoretické části, kde byly prověřeny znalosti žáků o lesích a lesním hospodaření, na ni navazovala praktická část, v jejímž průběhu bylo zapotřebí poznat 20 přírodnin – hornin, stromů, bylin či živočichů.

Tato soutěž byla nejen zábavou a obohacením vědomostí, ale k naší velké radosti se jedno z družstev (ve složení Adam Mareš, Vojtěch Přiklopil a David Salaba) umístilo na krásném třetím místě.

Přestože žádní naši soutěžící nepostupují do dalšího kola, účast na této akci v nás podnítila hlubší zájem o lesní ekosystém a již nyní se začneme připravovat na další ročník.

Jediným bolestným momentem bylo zjištění, že mezinárodní kolo této soutěže bylo pro letošní rok naplánováno na Ukrajině.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.