Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ve středu 31. 5. 2023 proběhlo v parku před kostelem Povýšení svatého kříže v Karlových Varech předávání maturitních vysvědčení úspěšným maturantům SUPŠKV ve školním roce 2022/2023. Svá vysvědčení studenti převzali z rukou ředitelky školy Markéty Šlechtové.

V průběhu slavnostního ceremoniálu zároveň paní ředitelka ocenila nejlepší maturitní práce. Za maturitní práci v oboru design skla Elišku Grundlerovou, za grafický design Kláru Vochovou a za design keramiky a porcelánu Adama Křiklavu. Z rukou zástupce společnosti Synthomer, partnera školy, obdrželi věcné dary i absolventi oboru aplikovaná chemie.

Za hudební doprovod na varhany děkujeme Vojtěchu Přiklopilovi.

Do nové etapy přejeme našim absolventům hodně štěstí  a úspěchů při studiu, v práci i osobním životě.

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová