Školní bruslení

Dne 30. 1. 2020 se uskutečnil 1. ročník „Školy bruslení“ pro žáky 1. – 3. ročníků naší školy, včetně třídy KS3. Žáci se po třídnické hodině, kdy obdrželi svá pololetní vysvědčení, odebrali s přiděleným pedagogickým dozorem ke KV Aréně a v tréninkové hokejové hale se od 10:00-11:00 hod mohli zúčastnit sportovních radovánek na ledě. Někteří odvážlivci dokonce obuli brusle poprvé v životě.

Tato sportovně-společenská akce byla hodnocena jako velmi zábavná, v příštím roce by žáci i učitelé uvítali dvouhodinový program.

Žáci měli tuto „školu hrou“ uhrazenu z fondu Klubu přátel Keramky, dostali to jako dárek k pololetním prázdninám. 

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová