Škola dostala ocenění od Domu zahraniční spolupráce

Naše škola získala od Domu zahraniční spolupráce ocenění za úspěšné zapojení do projektů Erasmus+ v období 2014 – 2020.

V tomto období škola realizovala mnoho mezinárodních projektů zaměřených na stáže, workshopy, semináře, kurzy. Během nich vycestovali žáci a učitelé do mnoha zemí. Navštíveny byly země: Slovensko, Rumunsko, Finsko, Kréta, Lotyšsko, Francie, Turecko, Portugalsko, Kypr, Makedonie, Itálie, Velká Británii, Německo, Rakousko, Malta, Nizozemí. Tyto mezinárodní aktivity považuje škola za velmi přínosné jak pro žáky, tak pro učitele, a to nejen v oblasti prohloubení znalostí cizího jazyka, ale také po stránce odborné, sociální, kulturní.