Sklo bez hranic

Žáci oboru Design skla 2. a 3. ročník vyrazili 3. 5. 2022 na výstavu SKLO BEZ HRANIC v Severočeském muzeu v Liberci. Uzavřeli tak říjnovou exkurzi IGS 2021, při které navštívili novoborské a kamenicko-šenovské sklářské provozy, ateliéry a dílny, kde mezinárodní sklářské sympozium probíhalo. Tenkrát viděli autory tvořící svá díla v procesu a měli možnost podívat se do zákulisí tvůrčího prostředí skláren a dílen – teď viděli výsledek.

Výstava prezentuje autorská díla účastníků mezinárodního symposia. Rozdíl mezi procesem a konečnou podobou byl pro žáky překvapením a někdy i zklamáním. Žhavá matérie skla fascinuje a často přebíjí záměr autora. Vystavená díla tím nebyla zatížena. Pro žáky byla taková konfrontace důležitá. Vnímali citlivě podstatu výtvarného záměru a schopnost její transformace do skla. Každý si tu našel svou inspiraci, se kterou konvenuje jeho výtvarné ladění. Výhoda takových přehlídek mezinárodních symposií je důležitá právě v nezatíženosti jedním výtvarným směrem a limitované techniky. Hutní i rafinační techniky zde byly prezentovány v plné šíři a způsobech užití.

Děkujeme a za 2 roky jsme zpět.

P. Larva