Setkání chemiků s absolventy

Poslední únorový pátek proběhlo první oficiální setkání žáků oboru  Aplikované chemie s absolventy oboru. Do naší školy se tak na chvíli vrátila desítka bývalých studentů. Během dvouhodinového povídání u „kulatého stolu“ vyslechli žáci 3. a 4. ročníku velmi zajímavé příběhy.

Naši absolventi se podělili o své zkušenosti z profesního i studentského života. Poskytli žákům cenné rady a doporučení, jak zvládnout přechod ze střední školy na VŠ nebo do pracovního procesu.

V průběhu setkání došlo také k navázání kontaktů a domluvy spolupráce mezi současnými žáky a absolventy. Velmi si vážíme, že se naši bývalí žáci rádi vrací na půdu „keramky“ a že ochotně předávají své zkušenosti žákům.

Rádi bychom z této akce vytvořili tradici, tudíž si dovolím říct, že se těšíme za rok na viděnou.

Zpracovala : Ing. Mgr. Jana Bourová