Rozhoduj o Evropě

Ve školním roce 2022/2023 probíhá nový ročník vzdělávacího projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky! Díky zapojení do projektu se žáci středních škol v České republice a na Slovensku dozví více (nejen) o evropské politice a o EU. Vyzkouší si, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu. A zároveň budou mít možnost se vyjádřit k aktuálním evropským otázkám během Evropského roku mládeže a českého předsednictví v Radě EU. Jednodenní regionální semináře v České republice probíhaly v průběhu září až prosince 2022 ve 13 městech.

Na regionální semináře navázalo modelové zasedání institucí EU. Toto zasedání se konalo  26. 1. – 29. 1. 2023  v Brně a  probojovali se do něj 2 žáci naší školy, jmenovitě Ondřej Janák a Kamila Németh ze  třídy ACE2.  Museli k přihlášce poslat motivační esej v rozsahu 1800 znaků na jedno z témat Evropského roku mládeže (evropské hodnoty, umění a kultura, digitální technologie, vzdělávání a mobilita mládeže, zaměstnanost, ekologie, zdraví, duševní pohoda, sport, inkluze, mládež a svět) a na základě vypracované eseje byli do projektu vybráni. Ten je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Projekt je uskutečněn také díky podpoře zastoupení Evropské komise v ČR a Konradem Adenauerem Stiftungem.

Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Eurocentra , Kancelář Evropského parlamentu v ČR, Europe Direkt ČR, Dům zahraniční spolupráce, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk ČR.

Žákům se vzdělávací projekt moc líbil, do diskuzí se aktivně zapojovali, získali bohaté zkušenosti v oblasti komunikace a fungování zasedání EU. Celé čtyři dny byl pro žáky připraven bohatý, ale časově náročný program.

Naši chemici se zapojili do diskuzí velmi úspěšně, tudíž jsme byli pozváni na další modelové zasedání EU, které se bude konat na konci března v Praze.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová