Projektový týden chemiků

Ve dnech 6. 6. 2022 – 10. 6. 2022 jsme se my – chemici – zúčastnili akce Projektový týden, který pro nás znamenal návštěvu několika společností, jež se zabývají chemickým průmyslem.

První den jsme si prohlédli čistírnu odpadních vod Chevak v Chebu. V této „čovce“ jsme viděli proces čištění odpadní vody, která přitéká z několika měst. Dále exkurze pokračovala nahlédnutím do laboratoře, v níž se určuje kvalita vody, tu pak samotná společnost vypouští zpět do přírodních zdrojů.

Následující den jsme se podívali na úpravnu vody sídlící na Březové u Karlových Varů. Tuto úpravnu vlastní společnost Vodakva. Jako první nám byla představena laboratoř, kde se zkoumají všechny vlastnosti a nečistoty vody. Dále jsme postoupili do procesu úpravy, zde jsme se setkali s unikátním přístrojem (jediným v České republice).

Poslední exkurzní den jsme zhlédli Muzeum Jana Bechera. Jako první jsme viděli krátký dokument o přípravě a historii tohoto nápoje, následně jsme se přesunuli do expozice, kde na nás čekal rodokmen celé rodiny Becherů a historie firmy. Sestoupili jsme do spodní části muzea, která nám ukázala spoustu zajímavostí, mimo jiné jsme si mohli „přičichnout“ k jednotlivým bylinkám, jimiž je tvořen tento nápoj.

Ve čtvrtek nás čekala tvorba prezentací na zadané téma z těchto exkurzí.

Poslední den probíhaly prezentace, všichni žáci představovali blíže svá zadání. Žáci z 1. ročníků seznamovali posluchače s výše zmíněnými institucemi, chemici z druhého a třetího ročníku shrnuli své odborné praxe z různých (jimi vybraných) podniků.

Celý tento projekt byl zajímavou zkušeností pro všechny žáky, kteří si chtějí dále rozvíjet znalosti ze svého oboru.

Zpracoval: Ondřej Janák, ACE1