Projekt Shapes of Water tentokrát u nás

V prvním květnovém týdnu jsme jako koordinátorská škola projektu SHoW, zaměřeného na zkoumání vody, zorganizovali pro naše partnerské školy týden v ČR.

Byl zaměřen na zkoumání 4 lokalit zahrnutých v Ramsarské úmluvě o ochraně mokřadů mezinárodního významu. Vybrali jsme Úpské rašeliniště v Krkonoších, podzemní řeku Punkvu, Lednické rybníky v Lednicko-valtickém areálu a mokřady řeky Dyje.

V pěti dnech jsme v mezinárodních týmech složených z žáků našich a partnerských škol z Finska, Portugalska, Islandu a z Azorských ostrovů zkoumali a analyzovali kvalitu vody, unikátní faunu a floru a kulturní dědictví.

Mladí badatelé již zpracovali videa a pracovní listy, nyní je čeká poslední produkt, a to poster na zadané téma. Tento dvouletý projekt bude pokračovat v říjnu, kdy nás přivítá naše partnerská škola z města Laugarvatn na Islandu.

Zpracoval: Mgr. Martin Tamáš