Projekt redesign loga pro firmu Solitera – reálná zakázka

S žáky třetího ročníku oboru Grafický design jsme měli příležitost zpracovat zakázku na redesign loga pro firmu SOLITERA.

Firma SOLITERA spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a od počátku poskytuje komplexní služby vlastníkům lesů. V posledních letech se také věnuje výrobě energetické štěpky z lesní biomasy. Nabízí zajímavé ceny při výkupu dříví nebo zprostředkovává dodávky dříví významným odběratelům dřevní hmoty.

Původní logo firmy bylo 30 let staré, tudíž již nevyhovující vizuálně, ale hlavně ani nemělo parametry správně fungující značky.

Žáci navrhli (každý sám za sebe) redesign. Byli vybráni 3 ocenění mladí grafici. Vítězný návrh se nyní připravuje k realizaci a bude aktivně využíván. Autorkou vítězného návrhu se stala Barbora Perneklová (G3).

Pro „návrháře designu“ to byla velmi cenná praktická zkušenost. S výsledkem práce byl zadavatel velmi spokojen a spolupráce byla oboustranně zajímavá a přínosná.

Zpracovala: Lucie Garreis DiS.

grafický design