Projekt Erasmus s názvem „Shapes of Water“ neboli SHoW začíná

V posledním říjnovém týdnu se uskutečnilo setkání učitelů podílejících se na projektu Shapes of Water (SHoW, Erasmus +) na Azorech. Destinace byla zvolena zejména s ohledem na mimořádnou aktivitu a zkušenosti s projekty Erasmus partnerské školy. Toto třídenní setkání bylo velmi přínosné a efektivní. Jeho hlavním smyslem bylo vzájemné seznámení učitelů z partnerských škol, ale také projednání celé řady důležitých bodů – od harmonogramu, náplň mobilit, až po výstupy projektu.

Tento mezinárodní projekt je zaměřený na vodu ve všech jejich podobách i skupenstvích. V jeho průběhu se vybraní účastníci z řad žáků oboru „Ekologie a Chemie“ budou aktivně podílet na průzkumu vodních ekosystémů a seznámí se s jejich významem pro přírodu i lidskou společnost. Kromě přínosu po odborné stránce přináší projekt příležitost pro navázání nových přátelství s žáky zahraničních škol, a tedy i rozvoj sociálních a jazykových dovedností.

Mimořádně atraktivní jsou nejen destinace plánovaných mobilit – Azory, Island, Finsko či Portugalsko, ale i aktivity samotné. Asi málokterý žák naší školy měl doposud příležitost pozorovat velryby, „lézt“ po ledovci, navštívit geotermální elektrárnu, zkusit jízdu na sněžném kole nebo islandském poníkovi.

V takto inspirujícím prostředí se i naše škola snaží o co nejpřitažlivější program pro pětidenní mobilitu u nás, která se má odehrát začátkem května. Pro tuto příležitost jsme naplánovali návštěvu několika mezinárodně významných mokřadů, a to od nejvyšších horských poloh Krkonoš přes unikátní podzemní řeku Punkvu v Moravském krasu, až po kraj vína a rybníků se zbytky lužních lesů s přiléhavým názvem Moravská Amazonie.

Za projektový tým SHoW

Ing. Radka Musilová, Ph.D.