Projekt Aktivní škola

  • Název projektu: Aktivní škola
  • Registrační číslo projektu. CZ.02.3.68/0.0/16_035/0007017
  • Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  • Název tematického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • Trvání projektu: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 (24 měsíců)
  • Žadatel projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • Rozpočet projektu celkem: 818 865,00 Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu a na extrakulikulární rozvojové aktivity SŠ.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd