Přírodovědný kurz Nové Mlýny

Ve dnech 5. – 10. 6. 2022 absolvovali ekologové tříd ACE1, ACE2 a ACE3 přírodovědný kurz pod vedením Ing. Radky Musilové, Ph. D., Mgr. Pavlíny Gulevičové a Ing. Hany Konečné. .

Smyslem této akce bylo zajistit žákům terénní cvičení, které mělo rozšířit jejich znalosti a zlepšit jejich orientaci v terénu a prohloubit dovednosti nezbytné pro ekology (odchyt živočichů různými metodami, determinace rostlin). Oproti minulému roku se nám letos podařilo naplánovat destinaci vzdálenější, konkrétně jižní Moravu, a účastníci tak měli možnost poznat region velmi odlišný po biogeografické i kulturní stránce.

Z přírodovědného hlediska se jednalo o oblast nesmírně cennou a v rámci České republiky jedinečnou. Panonská biogeografická oblast zahrnující nížiny jižní Moravy je útočištěm řady stepních a teplomilných druhů, které jinde v České republice nenajdeme. Jedinečný je rovněž geologický podklad tvořený sprašemi dosahující mocnosti několika desítek metrů či vápencová bradla v okolí Děvína. Není divu, že tuto přehlednou a otevřenou krajinu úspěšně osídlili již lovci mamutů před 30 000 lety. Tomuto tématu jsme věnovali značnou část odborného programu a navštívili jsme také věhlasný archeopark Pavlov. Dále jsme se věnovali chráněným biotopům v okolí – stepním společenstvím, teplomilným doubravám a lužním lesům. Nechyběly ani dvě plavby, jedna po Novomlýnské nádrži a druhá po staré Dyji při návštěvě Lednicko-valtického areálu. Díky výstupu na rozhlednu Minaret v lednickém parku se nám naskytla možnost shlédnout krajinu z ptačí perspektivy a pochopit, proč získala přezdívku „Moravská Amazonie“.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph. D.