Harmonogram přijímacích zkoušek

Nejdůležitější informace:

  • V souladu s ustanovením § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Můžete tak učinit nahlédnutím do spisu, a to dne 27. 1. 2021 v časech 8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 na sekretariátu školy.
  • Výsledky přijímacího řízení zveřejní škola dne 5. 2. 2021 na webových stránkách školy
  • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na SUPŠ KV potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí, tedy do 19. 2. 2021. Zápisový lístek obdrží uchazeči na ZŠ nejpozději do 31. 1. 2021. V případě uchazečů, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává zápisový lístek odbor školství příslušného krajského úřadu.