Poznávací zájezd za německými zvyky

Dne 19. 12. 2022 se žáci 2. a 3. ročníků naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu za německými zvyky a tradicemi v Annabergu. Jedná se o historické hornické město, jež bylo založeno roku 1496 nedaleko stříbrných ložisek.

Navštívili zde tradiční vánoční trhy, kde viděli například vyřezávané figurky typické pro saské Krušné hory nebo mohli ochutnat “Bratwurst”. Dále navštívili kostel Svaté Anny, který byl postavený v 16. století, tedy v pozdní gotice.

Žáci si tak prohloubili své znalosti německého jazyka v praxi a objevili zvyky a tradice našich sousedů.

Zpracovala: Mgr. Eva Košinová