„Povolání, které má smysl“

Dne 25. 10. 2021 se žáci tříd ACE4, GK4, OF4 zúčastnili besedy „ Povolání, které má smysl“ s Policií ČR.

Neboť se žáci 4. ročníků rozhodují a uvažují o tom, co budou dělat po skončení střední školy, využili jsme nabídky uspořádat tuto besedu a seznámit žáky s požadavky, podklady a průběhem přijímacího řízení k Policii ČR.

Stabilitu, jistotu, dlouhodobou perspektivu, stálý růst služebního příjmu, kariérní postup, náborový příspěvek 110 000Kč , po roce jistý služební příjem přes 30 000Kč, 6 týdnů dovolené, zákonné výsluhové nároky, možnost uplatnění u útvarů pořádkové, dopravní a cizinecké policie – tuto nabídku přišel žákům představit zástupce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Žákům byly vysvětleny požadavky, které je nutné splnit pro zahájení přijímacího řízení, jaké podklady jsou nutné (životopis, maturitní vysvědčení, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace, doklad o dosavadní praxi).

Žáky zaujal průběh přijímacího řízení (osobní pohovor, absolvování psychodiagnostického vyšetření, toxikologické vyšetření, celková lékařská prohlídka, absolvování fyzických testů).

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče se provádí pomocí testů tělesné zdatnosti:

  • Člunkový běh 4x10m
  • Klik – opakovaně
  • Celomotorický test opakovaně po dobu 2min
  • Běh na 1000m.

Beseda byla zakončena motivačním videem, díky němuž se žáci seznámili se složkami, které pracují u Policie ČR.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová