Povinná praxe v zahraničí díky programu Erasmus+ 

Čtyři žáci z oboru aplikovaná chemie vykonávají svou povinnou praxi v zahraničí.  

Dva žáci realizují svou praxi v lékárně v portugalském Teixosu. První týden se seznámili mentorem a personálem lékárny, jejím praktickým chodem a systémem objednávání a distribuce předpřipravených léků do rezidence seniorů. Pod dozorem mentora si vyzkoušeli přípravu masti na odřeniny. 

Dvě žákyně absolvují svou stáž v jaderné elektrárně ve slovenských Mochovcích. V prvním týdnu se seznámili se spektrofotometrií (stanovení amoniaku nebo fosforečnanu) a vyzkoušeli si klasickou titraci při stanovení CHSK. Ve čtvrtek a v pátek se dostaly do laboratoří primárního okruhu, ve které musíte být oblečeni do speciální žluté kombinézy a jste vybaveni dozimetrem. V této laboratoři si vyzkoušeli metodu OES-ICP pro stanovení kovů a pomocí rentgenové analýzy stanovily obsah kovů v mincích.  

Program Erasmus+ umožňuje vyslat účastníky na zahraniční stáž a hradí jim veškeré náklady na pobyt, dopravu a pojištění. Kromě odborných dovedností nejen v oblasti chemie, v Portugalsku také jazykových, získávají účastníci tzv. měkké dovednosti (samostatnost, hospodaření s rozpočtem, práce v týmu, komunikace), které jim umožní snazší uplatnění na trhu práce.

Aktivity v rámci programu Erasmus+ můžete sledovat také na Instagramu SUPŠKV Erasmus+: https://www.instagram.com/supskv_erasmus/