Platforma podnikavost – projekt týmů GK3

Jako jedna z mála škol se i v letošním roce aktivně zapojila „keramka“ do Soutěže na podporu podnikavosti, kreativity a iniciativy (k projektu IKAP 1 v Karlovarském kraji) se soutěžním projektem žákyň třetího ročníku oboru Keramik.

Šlo o zvládnutí procesu, kterým si žákyně procházely. Přínosem jim jistě byla podpora mentora a krajského metodika.  Žákyně byly oceněny kurzem s Miriam Vránovou  „Učíme se podnikavosti“ a drobnými dárky.

Tým žáků naší školy:

Projekt: Podnikatelský plán – Kurzy pro radost, výroba porcelánových předmětů a dekorování.

  1. Kateřina Ederová /GK3
  2. Jitka Strádalová  /GK3
  3. Michaela Povolná /GK3.

Prezentace podnikatelských záměrů žákovských týmů ze škol v Karlovarském kraji proběhla ve středu 3. 6. 2020 v Galerii SUPERMARKET WC. Setkání bylo komorní a panovala přátelská atmosféra.

Hodnotitelé/ členové komise:

  • Richard Šmíd (zakladatel a ředitel společnosti Polypress)
  • Nikol Klimajová (ředitelka regionální kanceláře CZECHINVEST)
  • Lukáš Lerch (projektový manažer Dizajnpark).

Fotky z této akce jsou uveřejněny také na FB Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji,  a na našem FB (SUPSKV).

Autor článku: Lucie Garreis DiS.