Plán akcí

LEDEN 2021
1.1. státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, Nový Rok
2.-15.1. termín pro podání přihlášky žáků 4.ročníků k nepovinné maturitní zkoušce Matematika rozšiřující prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
4.1. po začátek výuky po prázdninách – plně distanční výuka
do 6.1. st podání přihlášek na

Cambridge English Exams

(Mgr. Ďurkovská)

11.-12.1. po-út Talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky do uměleckých oborů (naši žáci: výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů)
do 15.1. MŠMT zveřejní na webu konkrétní termíny DT k MZ Jaro 2021
18.1. po uzavření hodnocení za 1. pololetí
25.1. po 2.regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR  distančně
27.1. st Nahlédnutí do spisu – TZ a ŠPZ (8:00-11:30, 13:00-15:00
29.1. pololetní prázdniny
do 29.1. ŘŠ vyhlásí kritéria 1.kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
3. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR na SUPŠ KV
Náhradní termín přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou
ÚNOR 2021
do 1.2. so žáci 4.ročníků: možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka pomocí kód žáka uvedeného na Výpisu z přihlášky
MŠMT stanoví konkrétní termíny konání DT a PP pro MZ Podzim 2021
2.2. út řemeslný workshop ve sklárně Moser – projekt Duální vzdělávání (účast KS1)
4.2. čt řemeslný workshop ve sklárně Moser – projekt Duální vzdělávání (účast KS1)
5.2. ŘŠ zveřejní seznam přijatých žáků do oborů s talentovou zkouškou a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
vyhlášení kritérií 2.kola přijímacího řízení do neobsazených oborů s talentovou zkouškou
6.2. so Cambridge English Exams na Gymnáziu Sokolov
16.2. út řemeslný workshop ve sklárně Moser – projekt Duální vzdělávání (účast KS1)
19.2. poslední termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů s talentovou zkouškou přímo ve škole nebo na poště
do 26.2. ŘŠ seznámí žáky 4.ročníků s PUP s úpravami podmínek a způsobu konání MZ
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
hodnocení v náhradním termínu za 1.pololetí
poslední termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů s talentovou zkouškou přímo ve škole nebo na poště
BŘEZEN 2021
1. – 7.3. po-pá jarní prázdniny
1.3. po poslední termín podání přihlášky do 1. ročníku oborů bez talentové zkoušky
MŠMT škole zpřístupní pozvánky k písemné části MZ a následně je škola přes TU předá žákům
15.-19.3. po-pá klauzurní práce 4.ročníků výtvarných oborů
do 31.3. st žáci odevzdají ZŘŠ prostřednictvím vyučujícího ČJL vlastní seznam literárních děl pro MZ Jaro 2021
ACE4 ekologové: odevzdání maturitních prací s obhajobou
Uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení
DUBEN 2021
1.4. čt velikonoční prázdniny
2.4. státní svátek – Velký pátek
5.4. po státní svátek – Velikonoční pondělí
7.4. st Písemná MZ z ČJL
12.4. po praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
12.-13.4. po-út Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
14.4. st Písemná MZ z ANJ
16.4. OF4 oděvy: odevzdání maturitní práce s obhajobou
22.4. čt vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů
23.4. OF4 oděváři: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO
19.-23.4. po-pá Písemné MZ z TZOP (podle oborů dle harmonogramu)
26.4. po uzavření hodnocení pro 4. ročníky
27.4. út GK4 keramici: Odevzdání maturitních prací s obhajobou včetně dokumentace
28.4. st ACE4 ekologové: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO
30.4. škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů bez talentové zkoušky a nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí
škola zveřejní konkrétní termíny konání ústní části maturitních zkoušek (Harmonogramy MZ)
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
4.ročníky grafika a fotografie: výběr konkrétního tématu praktické maturitní zkoušky
Zahájení praktických maturitních zkoušek Jaro 2019 (obory grafika a fotografie)
Ukončení praktických MZ oborů grafika a fotografie
KVĚTEN 2021
4.5. út GK4 keramici: převzetí posudků MPO od vedoucího práce a oponenta
10.5. po GK4 keramici: instalace MPO
10.-14.5. po-pá volno žáků 4.ročníku k přípravě na maturitní zkoušky
12.-13.5. st-čt náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek
14.5. poslední termín podání zápisových lístků do oborů bez talentové zkoušky
17.-21.5. po-pá 1.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2021  – třídy ACE4 a GK4
1.ročníky všech maturitních oborů + učni: výuka
2. a 3. ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe,
24.-28.5. po-pá 2.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2021 – třída OF4
1.ročníky všech maturitních oborů + 2.ročníky výtvarných oborů + učni: výuka
třída ACE2 + 3.ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe
Zatím bez termínu:
4.ročníky: maturitní didaktický test z MAT (MZ Jaro 2020)
4.ročníky: maturitní didaktický test z ANJ (MZ Jaro 2020)
4.ročníky: maturitní didaktický test z ČJL (MZ Jaro 2020)
CERMAT zpřístupní školám výsledky DT  jaro 2020
CERMAT zpřístupní školám výsledky PP  jaro 2019
Keramici GK4: instalace maturitních prací
ČERVEN 2021
2.6. st slavnostní předání maturitních vysvědčení
7.-11.6. po-pá klauzurní práce 1.-3.ročníků výtvarných oborů
třídy ACE1, ACE2 a ACE3: projektový týden (ekologové: výjezd)
25.6. oborový den
poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2021, odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro  MZ Podzim 2021
30.6. st ŘŠ jmenuje zkušební maturitní komise pro MZ Podzim 2021
ČERVENEC 2021
1.-2.7. čt-pá hodnocení 2.pololetí v náhradním termínu
do 2.7. žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Podzim 2019
5.7. po státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7. út státní svátek – Den upálení mistra Jana  Husa