Plán akcí

leden 2022
3.1. nástup do školy po prázdninách
5.1. přípravný kurz Oděvní design
10.-11.1. talentové a školní přijímací zkoušky
24.1. uzavření pololetního hodnocení
25.1. náhradní termín talentových a školních přijímacích zkoušek
31.1. předání Výpisu z vysvědčení za 1.pololetí žákům
únor 2022
4.2. pololetní prázdniny
5.2. vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou
vyhlášení 2.kola přijímacího řízení na obor Design skla
14.2. poslední termín podání přihlášek do 2.kola přijímacího řízení na obor Design skla
21.2. vyhlášení případných 2.kol přijímacího řízení do ostatních oborů s talentovou zkouškou
23.2. 2.kolo talentových a školních přijímacích zkoušek do oboru Design skla
28.2. poslední termín pro podání přihlášky do 2.kola přijímacího řízení do ostatních oborů s talentovou zkouškou
březen 2022
1.3. poslední termín pro podání přihlášky do přijímacího řízení pro obory bez talentové zkoušky
10.3. 2.kolo talentových a školních přijímacích zkoušek do ostatních oborů s talentovou zkouškou
14.-18.3. jarní prázdniny
21.-25.3. klauzurní práce 4. ročníků uměleckých oborů
31. 3. MZ – odevzdání seznamu četby a žádosti o nahrazení zkoušky z ANJ
duben 2022
4.4. uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení
4. 4. MZ – písemná práce ČJL
8. 4. MZ – písemná práce ANJ
12.-13.4. MZ – praktická zkouška z chemie
12.-13.4. jednotné přijímací zkoušky
14.4. velikonoční prázdniny
19.-22.4. MZ – teoretické zkoušky z odborných předmětů
22.4. vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů
26.4. uzavření pololetního hodnocení 4. ročníků
29.4. předání ročníkových vysvědčení žákům 4.ročníků
květen 2022
2.-5.5. MZ – didaktické testy
6.5. Poslední termín podání zápisových lístků do učebních oborů
10.-11.5. náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek
16.-18.5. MZ – ústní zkoušky třídy ACE4
16.-20.5. odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků maturitních oborů
19.-24.5. MZ – ústní zkoušky třídy OF4
23.-27.5. 3.roč. matur.oborů a třída ACE3 – odborné praxe
25.-27.5. MZ – ústní zkoušky třídy GK4
31.5. uzavření pololetního hodnocení
červen 2022
1.6. slavnostní předání maturitních vysvědčení
6.-10.6. klauzurní práce 1.-3. ročníků uměleckých oborů
projektový týden přírodovědně-technických oborů
6.6. předání ročníkových vysvědčení a písemné závěrečné zkoušky
7.-9.6. praktické závěrečné zkoušky
16.6. ústní závěrečné zkoušky
22.6. slavnostní předání výučních listů
23.6. uzavření hodnocení za 2.pololetí
23. 6. MZ – podání přihlášky podzim
30.6. předání vysvědčení za 2.pololetí
30.6.-4.7. Hodnocení v náhradním termínu