Oceněný pedagog

Dne 16. 9. 2020 byl oceněn Mgr. Zdeněk Poula za svou dlouholetou záslužnou vynikající práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Diplom a dary si převzal z rukou hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise a člena Rady pro oblast školství a mládeže Ing. Jaroslava Bradáče.

Zpracovala: Mgr. Ivana Štulířová