Aplikovaná chemie – zkrácené dálkové studium

O oboru / Konzultační hodiny / Učební plán / Doporučená literatura

Od školního roku 2015/2016 škola nabízí obor Aplikovaná chemie ve variantě zkráceného – dvouletého dálkového studia.

Vzdělávací program je určen pro uchazeče se středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou, kteří mají zájem získat kvalifikaci v oboru Aplikovaná chemie.  Je koncipován tak, aby uchazeči navázali na kompetence získané v předchozím středoškolském vzdělání a doplnili si je o odborné kompetence využitelné v oboru.

Hlavním cílem ŠVP je příprava žáka pro jeho budoucí pracovní uplatnění se zaměřením na analytickou chemii vzhledem k regionálním požadavkům firem. Hlavní důraz je při vzdělávání kladen na odborné znalosti, jejich interpretaci při řešení úkolů, samostatnost v rozhodování a schopnost týmové práce. Vyučující se snaží také docílit u žáků správných dovedností při vyhodnocování výsledků, vyhledávání a zhodnocování chyb práce.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů.

 

Konzultační hodiny

Výuka probíhá v dopoledních a odpoledních blocích:

Dopolední vyučování: 8:00 – 12:20
Oběd: 12:20 – 13:15
Odpolední vyučování: 13:15 – 17:20

Rozpis konzultačních hodin v 1.pololetí:

datum dopoledne vyučující: odpoledne vyučující:
1.9. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Tintěrová
8.9. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Tintěrová
22.9. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Tintěrová
6.10. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Tintěrová
13.10. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z chemie Ing. Zagyi
3.11. Chemie (fyzikální) Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Tintěrová
10.11. Chemie (fyzikální) Ing. Zagyi Stroje a zařízení Ing. Fales
24.11. Chemie (fyzikální) Ing. Zagyi Stroje a zařízení Ing. Fales
1.12. Chemie (fyzikální) Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Tintěrová
8.12. Laboratoře z chemie Ing. Zagyi Stroje a zařízení Ing. Fales
15.12. Laboratoře z chemie Ing. Zagyi Stroje a zařízení Ing. Fales
5.1. pololetní zkoušky
12.1. pololetní zkoušky

Rozpis konzultačních hodin ve 2.pololetí:

datum dopoledne vyučující odpoledne vyučující
2.2. Analytická chemie Ing. Zagyi Chemické výpočty Ing. Zagyi
16.2. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Zagyi
23.2. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Zagyi
9.3. Analytická chemie Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Zagyi
16.3. Chemické výpočty Ing. Zagyi Laboratoře z analytické chemie Ing. Zagyi
30.3. pololetní zkoušky
6.4. pololetní zkoušky

 

Praktické maturitní zkoušky:
19. – 20. 4. 2017

 

Ústní maturitní zkoušky:
23. – 25. 5. 2017

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet konzultačních hodin Celkový počet konzultačních hodin za vzdělávání
1. roč. 2. roč.
Chemie* 40 35 75
Chemické výpočty* 15 10 25
Chemická laboratorní cvičení* 45 0 45
Analytická chemie* 40 95 135
Chemická technologie 50 0 50
Technické kreslení 10 0 10
Strojnictví 10 0 10
Stroje a zařízení 30 20 50
Celková hodinová dotace: 240 160 400

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka se uskutečňuje formou pravidelných konzultací doplněných samostudiem. Jeden konzultační den představuje 10 vyučovacích hodin kombinace teoretického a praktického vyučování). Uchazeči na první organizační schůzce obdrží konkrétní rozpis konzultací na dané pololetí a seznam učebnic doporučených pro samostudium.
 • Značkou * jsou v učebním plánu označeny povinné maturitní předměty.
 • K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek může učitel provést úpravy učiva uvedeného v ŠVP až do výše třiceti procent.
 • Laboratorní cvičení jsou vyučovány v blocích. Blok tvoří vyučovací celek v rozsahu max. 5 vyučovacích hodin. Zařazení bloků je dáno časovou nebo technologickou náročností úkolů plněných v rámci daného předmětu.

Doporučená literatura pro 1. ročník:

 • Obecná a anorganická chemie – Tatiana Kovalčíková (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Organická chemie – Anna Janeczková, Pavel Klouda (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Základy biochemie – Pavel Klouda (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Fyzikální chemie – Pavel Klouda (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Chemická laboratorní cvičení I – Jitka Kaličinská (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Chemická laboratorní cvičení II – kolektiv autorů (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Analytická chemie I a II – Hana Moravcová (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Moderní analytické metody – Pavel Klouda (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Chemická technika – Ludvík Štěpánek (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Anorganická technologie – Přemysl Hranoš (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Stroje a zařízení v chemickém průmyslu – Přemysl Hranoš (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Příklady z obecné chemie – Jan Sedláček a kol. (Učební texty UK Praha

Doporučená literatura pro 2. ročník (včetně předchozí):

 • Moderní analytické metody – Pavel Klouda (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Fyzikální chemie – Pavel Klouda (Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Chemické výpočty a reakce – Ludvík Kosina, Vratislav Šrámek (Nakladatelství Albra)