Unie rodičů

Unie rodičů při Střední  průmyslové škole keramické a sklářské  Karlovy Vary je pod záštitou Unie rodičů ČR. Sdružují se zde  rodiče žáků učebních oborů.

Žáci platí příspěvky za celé studium 600,- Kč.

Tyto příspěvky jsou používány pro tyto účely:

  • příspěvky žákům na sportovní hry, kulturní představení, zájezdy
  • knihy, skripta a učební pomůcky
  • prezentace školy (výstavy, akce)
  • příspěvek na zakoupení učebních pomůcek, které škola pořizuje centrálně, protože žáci nemají možnost individuálního nákupu
  • cestovné a stravné žáků na prezentačních akcích školy
  • exkurze žáků v rámci odborného výcviku a v teoretickém vyučování
  • příspěvek na vstupné žáků do muzea, kin atd.