Historie a současnost školy

Vznik školy je spjat s jižní Moravou – tradiční oblastí keramické výroby. V roce 1872 byla založena ve Znojmě jako první keramická škola zemí koruny české. Studenti byli z celých Čech, ale i z Rakouska. Škola se úspěšně rozvíjela až do počátku 20. století, kdy první světová válka a hlavně výrazný rozvoj výroby porcelánu na Karlovarsku a tím pokles odbytu keramiky ovlivnil negativně zájem o studium na Moravě. Proto po dohodě úřadů a svazu výrobců porcelánu bylo rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů. K tomu došlo v roce 1922. Bylo převezeno veškeré vybavení školy a také přesunuto vedení školy a většina pedagogického sboru. Město se však bránilo trvalému umístění školy uvnitř Karlových Varů vzhledem k peci na výpal porcelánu, a proto bylo rozhodnuto o postavení nové budovy v tehdy samostatném městě Rybáře. (Tento sídelní útvar je však původní osada na břehu Ohře existující ještě před založením Varů). V roce 1924 byla dostavěna a dána do užívání moderní, perfektně vybavená budova školy propojená s obytnou budovou pro ředitele a pedagogy. Vyučovací jazyk byl zpočátku německý, ale byla povinná výuka českého jazyka. Škola velmi úspěšně zahájila činnost ve Varech. Druhá světová válka nepřispěla rozvoji školy. Po válce nastala výměna obyvatel Sudet a s ní stoupl význam a potřebnost školy pro zajištění kvalifikovaných odborníků pro porcelánky.

Prakticky z téhož důvodu byla v roce 1947 byla založena ve Staré Roli Učňovská škola pro urychlenou přípravu kvalifikovaných dělníků do porcelánek. Teoretická výuka probíhala ve Staré Roli, odborný výcvik v závodech Karlovarského porcelánu. Transformacemi školské soustavy se stala Středním odborným učilištěm keramickým a byla součástí Karlovarského porcelánu – jako jeden ze závodů. Sídlo školy bylo v budově bývalé porcelánky, přestavěné pro školské účely.

Škola v Rybářích byla zaměřena na maturitní obory, starorolská na dělnické kvalifikace, obě pro potřeby výroby porcelánu. V průběhu 2. poloviny 20. století byly v Rybářích otevřeny nové obory – stavebnictví a chemie a byla provedena přístavba školy. Počet žáků byl v Rybářích okolo 500 – pro všechny obory, a ve Staré Roli se pohyboval okolo 600 pro keramické obory. Všichni absolventi našli uplatnění.

Poslední dekáda minulého století byla pro obě školy poznamenána postupným poklesem zájmu o keramické obory. Ve Staré Roli byly otevřeny sklářské obory pro potřeby sklárny Moser, a v Rybářích grafika. V roce 2006 rozhodl Karlovarský kraj o sloučení těchto škol a ukončení stavebního oboru.

V současné době se jedná o školu, která by se dala označit jako umělecko průmyslová. K tradičnímu oboru Technologie keramiky byl v roce 1985 přidán obor Aplikovaná chemie, v roce 2010 Ekologie a životní prostředí . Na základě mnohaletých zkušeností s výukou uměleckého oboru z oblasti keramiky a porcelánu (dnes obor Design keramiky a porcelánu) začala škola vyučovat další umělecké obory. V roce 1995 Grafický desing, v roce 2008 Užitou fotografii a média a v roce 2013 Oděvní design.

Od 1. září 2015 se škola přejmenovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci.

Škola se snaží o to být školou otevřenou, která reaguje nejen na potřeby společnosti, ale také na potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje.

Ředitelé a správci školy v Rybářích (od založení na Moravě dosud):

1872 – 1887 Adolf Sterz pověřen řízením školy
1887 – 1899 Adolf Sterz ředitel školy
1899 – 1909 arch. Leo Chilla ředitel školy
1909 – 1918 František Doležal ředitel školy
1918 – 1929 Karl Moest ředitel školy
1929 – 1933 ak.mal. Eduard Schickl zatimní správce
1933 – 1938 ak.mal. Eduard Schickl ředitel školy
1938 – 1945 arch. Adolf Hegenbarth komisař
1945 – 1947 Ing. Miroslav Petrů zatimní správce
1947 – 1949 Ing. Miroslav Petrů ředitel školy
1949 – 1951 Jiří Kemr ředitel školy
1951 – 1957 Ing. Vladimír Beránek ředitel školy
1957 – 1959 Ing. Václav Srb ředitel školy
1959 – 1961 Ing. František Kučera zastupující ředitel školy
1961 – 1969 Vojtěch Jelínek ředitel školy
1969 – 1970 Ing. Josef Mikulecký zastupující ředitel školy
1970 – 1972 ak.soch. Miroslav Strnad ředitel školy
1972 – 1990 Ing. Josef Mikulecký ředitel školy
1990 – 2006 Ing. Kamil Bursík ředitel školy
2006 – 2010 Ing. Jiří Rezek ředitel školy
od 1.9.2010 Ing. Bc. Markéta Šlechtová ředitelka školy