Nová spolupráce se společností Synthomer, a.s. Sokolov

Naše škola 2.července 2020 uzavřela další významnou smlouvu s dlouholetým partnerem školy – společností Synthomer, a.s. Sokolov. Tentokrát se jedná o zajištění praktických cvičení pro žáky maturitního oboru Aplikovaná chemie se zaměřením na chemickou technologii. Díky této úzké spolupráci mezi lídrem v chemickém průmyslu a naší školou získá náš kraj, a především žáci, jedinečnou možnost poznat chemickou výrobu zblízka.

Ing. Milan Brejchal, ředitel společnosti, říká: „Obsahem této spolupráce je realizace praktických cvičení žáků školy v daném vzdělávacím oboru na našich odborných pracovištích. Pomůžeme tak vychovávat budoucí odborníky nejen s teoretickými znalostmi, ale hlavně s tolik potřebnou praxí již od školních lavic. Praktická cvičení v délce osmi hodin jsme nastavili na každý čtvrtek jedenkrát za dva týdny.“

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA, ředitelka školy, dodává: „Pro naše žáky je tento způsob praktických cvičení pod vedením odborných instruktorů opravdu přínosem. Odborníci ze Synthomeru patří mezi evropskou špičku, chemický průmysl má v Sokolově tradici, a navíc, naši studenti poznají prostředí mezinárodních týmů a reálného výrobního závodu, kde bezpečnost a zodpovědnost jsou naprostou prioritou.“

Obor Aplikovaná chemie škola vyučuje od roku 1985 a jeho absolventi naleznou uplatnění nejen v Sokolově, ale také v dalších firmách v celé republice. Synthomer, a.s. plánuje společně se školou i absolventy pilotních praktických cvičení vyhodnotit tento projekt po uplynutí školního roku. Do budoucna by tento perspektivní obor měl vychovávat novou generaci – chemických technologů, techniků a dalších specialistů.

Více informací o studijní oboru Aplikovaná chemie na: http://supskv.cz/index.php/obory/