#NENECHáme SE!

Žáci prvních a druhých ročníků všech našich studijních oborů ve školním roce 2023/2024 absolvovali projekt „#NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi“. Absolvovali tak teoretickou a praktickou výukou sebeobrany v rozsahu sta vyučovacích hodin, jejichž obsahem byla i pravidla předcházení nebezpečným situacím a zásady poskytování první pomoci. Jelikož byl celý projekt žáky pozitivně hodnocen a škola považuje sebeobranu za důležitou kompetenci, #NENECHáme SE ani v příštím školním roce!