Návštěva UMPRUM

Dne 22. 6. 2022 měli oděváři ze tříd OKS1, OKS2 a OKS23 možnost nahlédnout do nových prostor UMPRUM, které se nachází v Mikulandské ulici, kousek od Národního divadla.

V těchto nově zbudovaných ateliérech byly vystaveny klauzurní a bakalářské práce absolventů různých ateliérů UMPRUM. Zaujala nás nejen tvorba a nové technologie výroby, ale i moderní budova. U všech prací byla přiložena k nahlédnutí i papírová dokumentace, jako např. sketchbooky – plné různých nápadů a poznámek, svázané bakalářské práce nebo jen práce propagující autorovu tvorbu.

Bylo to krásné a inspirativní odpoledne.

Zpracovala: Vlasta Kubincová