Návštěva Muzea Cheb

Dne 3. 3. 2022 se ekologové ACE4 zúčastnili semináře – prezentace dosavadních výsledků přeshraničního česko-německého vědeckého projektu zaměřeného na vývoj krajiny na Ašsku a hledání budoucích směrů využití zdejší krajiny.

Seminář byl realizován v prostorách Muzea Cheb a spočíval v několika prezentacích vědeckých pracovníků a následné diskuzi akademiků s pracovníky státní správy. Diskuze byla chvílemi i docela bouřlivá, což naše žáky trochu překvapilo, odtajnilo jim skutečnost, že ani v rámci ochrany přírody nepanuje mezi jednotlivými aktéry vždy jednoznačná shoda.

Po ukončení této akce jsme ještě navštívili právě probíhající výstavu „Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje“, a to i s odborným komentářem v podání RNDr. Jiřího Brabce.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.