Naši žáci na mezinárodním projektu Erasmus+  ve Finsku

V druhé půlce března se vydalo 5 žáků ekologie a chemie na týden do finské severní Karélie, do města Joensuu. Celý výjezd se konal v rámci projektu Erasmus+, Shapes of water, který naše škola koordinuje. Program byl připraven partnerskou školou Tulliportin Koulu při Univerzitě UEF.

Projekt, v němž máme partnerské školy z Portugalska, Finska, Islandu a Azorských ostrovů, je zaměřen na zkoumání atributů spojených s vodou. Žáci poznávali čistotu finských jezer, systém třídění odpadu ve Finsku, analyzovali různé zdroje vody, seznámili se s vzdělávacím systémem této země, zkusili školní únikovou hru na téma „atributy vody“, diskutovali o balené vodě a hydroelektrárnách v řízené debatě. Kromě výše zmíněných školních a laboratorních aktivit měli žáci možnost vyzkoušet outdoorové finské aktivity. Ve dvou dnech tak absolvovali rybaření v ledu, koupání v ledovém jezeře po finské sauně, běžecké lyžování na zamrzlém jezeře, sjezdové lyžování v národním parku Koli, pohyb na sněžnicích a mnoho dalšího.

Produktem celého týdne bude série plakátů, příručka, prezentace, kalendář a videa.  Žáci je vypracují po návratu do své země.

Již teď se těšíme na další část projektu, v květnu totiž budeme mít možnost hostit účastníky tohoto projektu u nás v ČR. Chystáme se jim představit ramsarské mokřady mezinárodního významu. První výstupy lze zhlédnout zde:

https://youtu.be/KBmjWUOAe0Y

https://www.youtube.com/watch?v=YrNYl5Vdts0

Zpracoval: Mgr. Martin Tamáš