Národní muzeum – expozice Okna do pravěku

Dne 13. 2. 2023 se ekologové ze tříd ACE3 a ACE4 zúčastnili výjezdu do Prahy za účelem návštěvy Národního muzea, zejména pak expozice Okna do pravěku.

Z Karlových Varů jsme vyjížděli autobusem v 8:00 a do Národního muzea dorazili záhy po jeho otevření, cca v 10:30. Celkem jsme tak získali bezmála tři hodiny na prohlídku této moderní expozice s množstvím interaktivních prvků. Expozice Okna do pravěku se nachází ve čtyřech výstavních sálech a lze zde obdivovat jedinečné exponáty, které představují světové milníky v poznání historie života na Zemi, a to z dob od prvohor až po čtvrtohory. Jsou zde využity výhradně exponáty z našeho území a za prvohory tak nechybí pestrá škála trilobitů ze sbírky Joachima Barranda. V sálu druhohor je k vidění největší český amonit či mimořádně vzácný nález kosti dinosaura se stopami po žraločích zubech. Na základě tohoto nálezu byl vyroben velmi realistický model tohoto jediného českého dinosaura, který je znázorněn v okamžiku své smrti. V sálu třetihor jsme se ocitli téměř zpátky doma, neboť z důsledku sopečné aktivity Doupovských hor a vzniku uhelných slojí zde pocházela řada fosilií z našeho okolí, od Bíliny až po Sokolov. V posledním sále věnovanému čtvrtohorám pak dominoval model srstnatého mamuta a kostra nosorožce.

Tato moderní a interaktivní expozice umožnila účastníkům prohloubit, zafixovat a utřídit vědomosti o vývoji přírody na Zemi, což je téma, kterému se věnujeme v předmětech biologie či geologie. Některým žákům zbyl i čas na návštěvu dalších stálých expozic či právě probíhajících výstav a obdivovat mohli i samotnou nádhernou historickou budovu Národního muzea a výzdobu interiérů.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D