Na SUPŠ Karlovy Vary je opět americký stážista

Po celý školní rok 2022/2023 bude na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary vypomáhat s výukou angličtiny stipendista Fulbrightova programu. Mladí Američané ve věku od 21 do 26 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat středoškolským učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo téměř 250. Kromě výuky angličtiny se také zapojují do života svých hostitelských měst. Mnozí nabízejí odpolední konverzační kurzy pro žáky, učitele a další zájemce. Někteří zpívají v místním sboru nebo kapele, sportují, vedou divadelní kroužek nebo pomáhají v neziskových organizacích. Asistent Scott Magid se plánuje zapojit pořádáním filmového klubu.

„Naše škola už má zkušenost s americkou stážistkou, a to velmi pozitivní. Proto jsme chtěli této skvělé možnosti opět využít a žádost o přidělení amerického asistenta si podali. A vyšlo to“, říká Markéta Šlechtová, ředitelka školy.

Scott Magid je v České republice už 30 dní a na začátek školního roku se velmi těší: “Jsem nadšený z toho, jak jsem byl na škole přijat, věřím, že následující rok bude neobyčejně přínosný nejen pro mne, ale hlavně pro Keramku“.

Komise asistenty umisťuje na střední školy různého typu podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého pobytu plánují uskutečnit. Přednost dostávají přihlášky škol z menších měst a z odborných škol, kde mají žáci méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími. Školy, které by se programu rády zúčastnily v následujícím školním roce, mohou podat přihlášku do konce prosince 2022.

 


Komise J. W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.