Maturitní zkoušky 2019/2020

Písemné maturitní zkoušky:

Didaktický test z matematiky: 1. 6. 2020 od 8:00 hod.
Didaktický test z anglického jazyka: 1. 6. 2020 od 13:00 hod.
Didaktický test z českého jazyka a literatury: 2. 6. 2020 od 8:00 hod.

Žáci se dostaví v dostatečném předstihu.

 

Ústní maturitní zkoušky:

Třída ACE4 + přihlášky k opravné zkoušce:

harmonogram ACE4+rep.

Třída OF4:

harmonogram MZ_OF4

Třída GK4:

kódy žáka_GK4

V harmonogramech jsou v rámci GDPR místo jmen žáků uvedené číselné kódy. Seznam kódů s přiřazenými jmény mají třídní učitelé (repetenti je obdrží mailem).

 

Pozor: seznamte se s následujícími bezpečnostními pokyny:

bezpecnost_MZ

 

Maturitní termíny všechny:

KVĚTEN 2020

   
od 11.5. po   4.ročníky: možnost přítomnosti ve škole pro přípravu na ZZ a MZ (keramici na dílnách, chemici v laboratořích, oděváři focení MPO na pannách, příprava ostatních dokumentů k tisku, KS3-konzultace k ZZ)
11.5. po   oděváři OF4: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO (p. Kubincová)
13.5. st 8:00-12:00 ekologové ACE4: převzetí posudků vedoucího a oponenta  maturitní práce s obhajobou na sekretariátu školy
15.5.   oděváři OF4: odevzdání průvodní zprávy k MPO v papírové podobě a fotografií modelů elektronicky
do 18.5. po   Cermat sdělí škole jednotné zkušební schéma didaktických testů k MZ
maturanti odevzdají vlastní seznam literárních děl k ústní části MZ z ČJL
22.5.   keramici GK4: odevzdání maturitní práce s obhajobou
29.5. 8:00-12:00 keramici GK4: převzetí posudků vedoucího a oponenta  MPO, instalace maturitních prací (MgA. Chalepa)
  ekologové ACE4: nejzašší termín odevzdání MPO v tištěné odobě
do 31.5. ne   MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společné části MZ
       

ČERVEN 2020

   
1.6. po   didaktické testy MZ Jaro 2020 – matematika (od 8:00) a anglický jazyk (od 13:00)
2.6. út   didaktické testy MZ Jaro 2020 – český jazyk a literatura (od 8:00)
4.6. čt 8:00 – 13:00 ACE4 – chemici: praktická MZ
8.-9-6. po-út   CERMAT zpřístupní školám výsledky DT  jaro 2020
9.-12.6. út-pá od 7:45 ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro  – třída ACE4 (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy
15.-19.6. po-pá od 7:45 ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro  2020 – třída OF4 (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy)
18.6. čt 9:00 – 12:00 ACE4: možnost vyzvednutí maturitních vysvědčení (individuálně na sekretariátu školy)
22.-25.6. po-čt od 7:45 ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro 2020 – třída GK4  (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy)
25.6. čt 9:00 – 12:00 OF4: možnost vyzvednutí maturitních vysvědčení (individuálně na sekretariátu školy)
       

ČERVENEC 2020

   
1.7. st 9:00 – 12:00 GK4: možnost vyzvednutí maturitních vysvědčení (individuálně na sekretariátu školy)
do 25.7. ne   poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2020
žáci odevzdají ZŘŠ vlastní seznam literárních děl pro MZ Podzim 2020
do 31.7.   škola předá údaje z přihlášek k MZ Podzim do IS Certis – poté do 5 dnů pošle žákům výpis z přihlášky a žák pak do 5 dnů potvrdí přijetí výpisu a jeho správnost
Cermat jmenuje ŠMK pro MZ Podzim 2020

 

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky:

sdeleni_kriteria_hodnoceni_135

prilohy_sdeleni_kriteria_hodnoceni_dle_135

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

způsob hodnoceni profil.cast MZ

 

Český jazyk a literatura:

Školní seznam literárních děl_MZ 2020
Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák

 

Přehled profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020:

Rozpis předmětů_MZ 2020

 

Maturitní témata:

MT_ANJ_2020
MT_BIO_2020
MT_DVK_2020
MT_CHE_2020
MT_MAT_2020
MT_O a SPV Z_2020
MT_PRV Z_2020
MT_TEC_keramika_2020
MT_TZOP_ekologie_2020
MT_TZOP_fotografie_2020
MT_TZOP_grafika_2020
MT_TZOP_chemie_2020
MT_TZOP_oděvy_2020

Pro opravné maturitní zkoušky z MZ 2019:

MT_DVK_2018_2019

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂