Lesní pedagogika s Vojenskými lesy a statky (VLS)

Dne 5. 4. 2022 se ekologové tříd ACE3 a ACE4 zúčastnili programu lesní pedagogiky ve spolupráci s VLS, a to prostřednictvím jejich skvělé lektorky Ing, Jany Hynkové.

I přes nepříznivou předpověď počasí (vítr, sníh, déšť, nízké teploty) se ráno před školou sešlo 14 žáků ochotných vyrazit za poznáním a dobrodružstvím. Velkou výhodou byl mikrobus poskytnutý z prostředků Karlovarského kraje, který umožnil snadnou dopravu na Andělskou Horu a zpět.

V průběhu dopoledne jsme se věnovali poznávání lesa (kategorii lesa, lesním vegetačním stupňům, biotickým a abiotickým činitelům) často prostřednictvím různých pohybových aktivit, během kterých jsme se alespoň trochu zahřáli.

Zlatým hřebem bylo stahování dřeva pomocí tažného koně. Jedná o ukázkový příklad tradičního a šetrného hospodaření v lesním ekosystému, bohužel však tento způsob práce dnes ovládá málokdo.

Celý program jsme završili 15minutovou prací. Sbírali jsme klest, tedy větve do 4 cm průměru, a umístili ji na společnou hromadu.

Celý program provázela velmi příjemná atmosféra a všichni účastníci si odnesli hezké zážitky a nové znalosti.

Ing. Radka Musilová, Ph.D.