Jednodenní kurz šití

Po úspěších jarních a podzimních kurzů šití jsme se rozhodli, že v budově naší školy uspořádáme i jednodenní kurz, který bude trvat 6 hodin.

Konal se v sobotu dne 18. 1. 2020 ve školní krejčovské dílně a celý se nesl v přátelské atmosféře.

Sešly se společně jak nové, tak i již stálé zájemkyně.

Tento jednodenní sobotní kurz měl úspěch, a proto bychom v něm rádi pokračovali. Snad se nás na další, který chystáme na březen, zase sejde tolik.

Na všechny se moc těšíme.

Zpracovala: Vlasta Kubincová