Inovační kemp

Ve čtvrtek 6. 6. proběhl v Alžbětiných lázních Inovační kemp Re-power your future. Akce se zúčastnili studenti 4 škol z Karlovarského kraje. Naši školu reprezentovali vybraní žáci 1. ročníků studijních oborů fotografie a multimédia a grafický design. 

Týmy v dopoledních hodinách zpracovávaly řešení výzvy (tématu dne) společně s mentorem, který byl každému týmu přidělen. Řešení studenti zpracovávali do dokumentu „popis řešení nápadu“ a vytvořili k němu prezentaci, kterou v odpoledních hodinách odprezentovali před odbornou porotou. Ta posléze vybrala nejlepší tým v kategorii Nejlepší podnikatelský nápad a Nejlepší prezentace. Svého favorita si také zvolilo publikum ve zvláštní kategorii Cena publika. Studenti si v rámci kempu vyzkoušeli práci v týmu, komunikaci a prezentační dovednosti.   

Téma dne: Vytvořte inovativní podnikatelský nápad, který by vylepšil podmínky pro život v Karlovarském kraji – co byste změnili, vylepšili, zavedli nového tak, aby se lépe žilo ve vašem kraji. 

Vybrané týmy navrhly například městské centrum pro setkávání studentů, platformu řešící sociální izolaci seniorů či mobilní aplikaci s interaktivní mapou, kde místní obyvatelé doporučují zajímavá místa k navštívení . 

V rámci vybraných kategoriích byly oceněny 3 týmy, v nichž byli také žáci naší školy: 

  • Nejlepší prezentace: Emma Urbanová, Maksym Vehera
  • Nejlepší podnikatelský nápad: Nguyen Quynh Chi, Anahita Mohamad Raza
  • Cena publika: Eliška Šteiglová