Hravě o pohlavních chorobách a reprodukčním zdraví

V průběhu dubna a května 2024 se žáci 1. – 2. ročníků zúčastnili programu primární prevence rizikového chování „Hravě o pohlavních chorobách a reprodukčním zdraví“, který je určen pro první a druhé ročníky středních škol. 

Jedná se o interaktivní výukový program, jehož garantem je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Hlavním cílem je vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti u žáků v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob, HIV/AIDS, a v oblasti prevence nechtěného otěhotnění. 

Následným cílem je omezení rizikového sexuálního chování studentů. Tento program byl pro žáky realizován zdarma. 

Realizace programu probíhá v jedné třídě za přítomnosti cca 25 – 30 studentů v délce dvou vyučovacích hodin. Samotný program je vlastně soutěžní hrou, při které jsou studenti rozděleni do 4 skupin. Pracují s magnetickými tabulemi a plní úkoly, za které dostávají žetony. Vítězná skupina je odměněna drobnými cenami. Každý účastník programu obdrží edukační materiály a kondom. Efektivita programu je hodnocena krátkým vstupním a výstupním dotazníkem.