Halloween na SUPŠKV

V podvečer 31. 10. 2022 se po tříleté „covidové přestávce“ ve vstupních prostorách naší školy uskutečnil již 7. festival Halloweenu. Pořádala jej pro žáky sekce angličtinářů, hlavními moderátory večera byli naši rodilí mluvčí Jerry a Scott, kteří jej uvedli do kulturně-historického kontextu tradic anglicky mluvících zemí.

Do příprav se velkou měrou zapojili i žáci zdobením společných prostor, pohoštěním, zajištěním hudby a technickým zázemím. Neuvěřitelná byla přehlídka nápaditých a vlastnoručně vyrobených kostýmů a masek, stejně jako vyřezávání dýni, lovení jablek, setkání s 2 živými krajtami (Ing. Musilové, Ph.D.) a pózováním pro nespočet fotek (F. Konopa) a nenechala nikoho na pochybách, že se přišli bavit praví umělci.

Opět jsme si všichni naplno užili příležitost pobavit se nejen na úrovni jednotlivých tříd, ale i mezi sebou. „Vyřádili“ jsme se kreativně i při tradičních halloweenských soutěžích, a některé třídy si „párty“ prodloužily dokonce přespáním ve škole.

Těšíme se opět napřesrok!

Zpracovala: Mgr. P. Gulevičová