Exkurze chemiků v Synthomeru

V pátek 11. 11. 2022, na sv. Martina, jsme se zúčastnili exkurze v sokolovském Synthomeru.

Průvodcem nám byl dlouholetý zaměstnanec firmy, pan Hanuš Slavík, který nám ukázal celý závod. K vidění byly reaktory pro výrobu kyseliny akrylové a jejích čtyř esterů. Navštívili jsme laboratoře disperzí, kde se stanovuje např. viskozita, pH, sušina, průtočná rychlost, mechanická stabilita, pěnivost a další. Z přístrojového vybavení jsme viděli kapalinový chromatograf, nejrůznější typy viskozimetrů, pH metry a jiné.

Na závěr byly domluveny praxe našich žáků v tomto chemickém podniku.

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová