Důležité informace k přijímacímu řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory Aplikovaná chemie a Ekologie a životní prostředí – viz Kritéria přijímacího řízení – obory bez talentové zkoušky2. kolo pro maturitní umělecké obory Design skla a Design keramiky a porcelánu – viz Kritéria přijímacího řízení – umělecké obory s talentovou zkouškou.

Uchazeč může podat 2 přihlášky do 1. kola neuměleckých oborů a zároveň může podat neomezené množství přihlášek do dalších kol přijímacího řízení.

 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

  • Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2023.
  • V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro 1. kolo pro podání přihlášky 30. listopad 2022.
  • Pro první kolo přijímacího řízení všech oborů může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání).
  • Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).
  • Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, teoreticky tak může v prvním kole uchazeč podat až čtyři přihlášky.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, avšak:

  • Uchazeč již není omezen v počtu podaných přihlášek pro další kolo.
  • Uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.

Karlovy Vary 20. 1. 2023

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA
ředitelka školy