Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů

Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku

Integrovaná střední škola Cheb představuje projekt

„Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.42/02.0017
Název projektu: Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku
Název a číslo globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení        v Karlovarském kraji II CZ.1.07/1.3.42
Název a číslo oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.1.3
Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014

 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu odborného vzdělávání a to dvěma dílčími cíli:

1) realizací exkurzí a stáží pedagogů u zaměstnavatelů v regionu. Exkurze a stáže budou realizovány u členů a partnerů projektu, tj. u členů hospodářských komor. Na základě exkurzí a stáží získají učitelé nové odborné kompetence a dojde k užšímu propojení mezi vzdělávacím procesem a potřebami zaměstnavatelů. Stáže budou zaměřené na potřeby učitelů technických a přírodovědných oborů a řemesel.

2) vytvoření nabídky akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti odborných předmětů, a to konkrétně v oblasti technických a přírodovědných oborů a řemesel, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oblastech. Záměr reaguje na absenci kurzů DVPP  pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v rámci Karlovarského kraje.

V rámci projektu budou podpořeni jak učitelé žadatelské školy a škol partnerských, tak učitelé dalších středních odborných škol a učilišť v Karlovarském kraji.

Partnery projektu jsou:

Střední škola živnostenská Sokolov

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Okresní hospodářská komora Cheb

Regionální hospodářská komora Poohří

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Zapojení žadatelské a partnerských středních škol bude spočívat zejména v účasti pedagogů těchto středních škol na realizovaných DVPP, exkurzích a stážích a v oslovování středních škol nacházejících v Karlovarském kraji a zajištění účasti také jejich pedagogů na aktivitách projektu.

Ze strany hospodářských komor bude spočívat zapojení v zajištění exkurzí a stáží u členů obou komor a v komunikaci s žadatelskou a partnerskými školami v souvislosti s účastí učitelů odborných předmětů a odborného výcviku na těchto aktivitách.

Výstupy projektu:

1) Vytvoření 7 akreditovaných DVPP zaměřených na technické a řemeslné obory.

2) Vytvoření metodiky hodnocení odborných stáží a exkurzí pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku.

3) Realizace 36 akreditovaných kurzů DVPP zaměřených na technické, přírodovědné a řemeslné obory.

4) Realizace patnácti jednodenních exkurzí a patnácti desetidenních odborných stáží ve firmách.

5) V rámci projektu bude podpořeno 341 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Fotogalerie projektů a akcí na ISŠ Cheb

Výstupy z projektu

Publicita a pozvánky