Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

  • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
  • Registrační číslo projektu. CZ.1.07/1.1.00/44.0004
  • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
  • Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 (22 měsíců)
  • Žadatel projektu: Karlovarský kraj
  • Rozpočet projektu celkem: 53 089 709,89 Kč
  • Finanční podíl partnera projektu SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary:  5 137 178,72 Kč

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. V projektu je zapojeno 12 středních škol regionu, finančních partnerů projektu. Ty budou podporovat přírodovědné a technické vzdělávaní nejen na svých školách, ale i na základních školách, se kterými v rámci projektu naváží úzkou spolupráci. V projektu budou zapojené školy vybaveny moderním zařízením a budou realizovat takové aktivity, které umožní zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V projektu je naplánováno 5 klíčových aktivit, z nichž první dvě jsou zaměřeny na investiční a neinvestiční podporu zapojených škol, třetí je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce SŠ, ZŠ a sociálních partnerů. Cílem čtvrté aktivity je metodická podpora škol a pátá klíčová aktivita je zaměřena na podporu jazykové vybavenosti žáků.

bez nás