Keramka v Evropě

  • Název projektu: Keramka v Evropě
  • Registrační číslo projektu. CZ.1.07/1.1.00/56.1378
  • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
  • Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Trvání projektu: od 1. 7. 2015 do 31.12. 2015 (6 měsíců)
  • Žadatel projektu: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
  • Rozpočet projektu celkem: 946 226,00 Kč

Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů střední školy a zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Realizovat se budou dvě klíčové aktivity. Aktivita č. 2 – Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a aktivita č. 4 – Zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky.

bez-nás