Inovace výuky přÍrodovědných předmětů na SPŠKS

  • Název projektu: Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS
  • Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0033
  • Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – CZ.1.07/1.1.18
  • Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1
  • Datum zahájení: 2.1.2013
  • Datum ukončení: 30.6.2014
  • Rozpočet projektu celkem: 3 312 080,- Kč
  • Trvání projektu: 2. 1. 2013 do 30. 6. 2014 (18 měsíců)

Hlavním cílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary, a to jak v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů (biologie, základy ekologie, fyzika), tak odborných předmětů v rámci maturitního oboru Ekologie a životní prostředí. V průběhu projektu dojde k vybudování specializované učebny pro výuku přírodovědných předmětů tak, aby splňovala nejnovější požadavky. Zároveň dojde k vytvoření souboru výukových materiálů pro jednotlivé přírodovědné předměty, z nichž část bude mít vazbu na nově vybudovanou přírodovědnou učebnu a část bude samostatně využitelná i mimo ni.

bez nás