Erasmus+ KA2

erasmuslogo

Stránky projektu: http://supskv.cz/erasmus/

 • Název projektu: Art & Design in Our Lives (ADOL)
 • Registrační číslo projektu. 2015-1-CZ01-KA219-013722
 • Název operačního programu: Erasmus+
 • Název oblasti podpory: Projekty spolupráce – školní vzdělávání
 • Trvání projektu: od 1. 9. 2015 do 31.8. 2017 (24 měsíců)
 • Žadatel projektu: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
 • Rozpočet projektu celkem: 62 325 EUR, z toho naše škola získá 19 100 EUR

„Art and Design in Our Lives“ je název schváleného projektu hrazeného z EU programu Erasmus+ a našimi partnery jsou:

Projekt zahrnuje účast žáků a učitelů na mezinárodních workshopech v partnerských zemích, stejně jako organizování 2 workshopů na naší škole. Je připraven pro žáky a učitele z oborů: fotografie, keramický, oděvní a grafický design. Mezi jeho základní cíle patří:

 • zvýšení jazykové úrovně žáků a učitelů, jak na komunikační tak i odborné úrovni
 • zlepšení a obohacení metodiky výuky uměleckých, odborných a praktických předmětů
 • příprava žáků pro trh práce, rozvíjení jejich průřezových dovedností s ohledem na potřeby současného trhu práce (řešení problémů, učit se učit, týmová práce, podnikání, kreativní myšlení atd.)
 • umožnění žákům a učitelům pracovat v mezinárodním týmu (od návrhu výrobku, přes provedení až po jeho prezentaci na veřejnosti), používání angličtiny jako prostředek komunikace
 • prezentace školy a jejich studentů, města a ČR v zahraničí

V rámci projektu škola plánuje zapojení cca 50 účastníků (vyučujících a žáků) z nichž 14 uskuteční mobilitu do některé z partnerských zemích, workshopy trvají vždy týden a uskuteční se:

 • Říjen 2015 – Makedonie – 2 vyučující (koordinátorka + 1 z uměleckých oborů) – pouze informační schůzka
 • Listopad 2016 – Portugalsko – 2 vyučující + 4 žáci (2 fotografové + 2 grafický design)
 • Leden 2017 – Turecko – 2 vyučující + 4 žáci (oděvní design)
 • Škola bude organizovat 2 workshopy:
 • Říjen 2016 – přijede 9 účastníků – 5 z Portugalska (keramika) + 4 z Turecka (oděvy)

Červen 2017 – slavnostní ukončení projektu, příprava a uskutečnění módní přehlídky vyrobených oděvů a doplňků, výstava vyrobených produktů z mezinárodních workshopů. Přijedou účastníci ze všech zemí (5 z Portugalska, 4 z Turecka a 4 z Makedonie), z celkového počtu je pak 10 žáků a 3 učitelé.

V průběhu projektu budou školy pracovat na společných a národních produktech:

Společné produkty jsou:

 • webové stránky projektu v angličtině
 • blog pro žáky
 • časopis o módě (elektronická a tištěná verze)
 • knihovna průvodní dokumentace výrobků v mateřském jazyce s anotací v angličtině

Národní produkty:

 • prezentace „Moje škola“, „Moje město“ v anglickém jazyce
 • webové stránky projektu v českém jazyce
 • video „Jak se vyrábí“ – sklo + keramika (buď v češtině s anglickými titulky nebo v angličtině)
 • slovníček odborné angličtiny pro žáky fotografy a žáky z keramického, grafického a oděvního designu)
 • výstava výrobků po skončení workshopů

Grant plně pokryje cestovní náhrady učitelů a žáků v zahraničí, materiální zajištění workshopů v Čechách, včetně exkurzí, návštěv muzeí a galerií, plánovanou propagaci výsledků a případné další náklady spojené s aktivitami uvedených v žádosti o grant.